ZASADY ZMIANY BARW KLUBOWYCH

Opracowali: Michalina i Kamil Boreccy
współpraca: Dorota Krzysztofik

 

Procedura zmiany barw klubowych zawodnika:

–    Zawodnik nie może reprezentować barw, więcej niż jednego członka zwyczajnego (klubu, szkoły tańca).

–    Zawodnik powinien złożyć wniosek o wypis z klubu członka zwyczajnego do trenera, właściciela klubu macierzystego. Wniosek o zmianę barw klubowych przez zawodnika, który nie ukończył 18 roku życia, składają rodzice lub prawni opiekunowie.

–    Po otrzymaniu wniosku od zawodnika, członek zwyczajny (klub, szkoła tańca) dokonuje zawieszenia zawodnika w prawach uczestnika ruchu w bazie PZTF.

–    Członek zwyczajny (klub, szkoła tańca) do którego zawodnik przechodzi w wyniku zmiany barw klubowych ma obowiązek w formie pisemnej poinformować klub macierzysty o przyjęciu zawodnika oraz wypłacić ze środków własnych jednorazową opłatę odstępną za wyszkolenie zawodnika w wysokości zgodnej z załączoną tabelą.

–    Po otrzymaniu opłaty odstępnej klub macierzysty zobowiązany jest do zdjęcia zawieszenia w prawach uczestnika ruchu z zawodnika w terminie 7 dni.

–    Czas na uiszczenie opłaty odstępnej wynosi 14 dni od daty wpłynięcia wniosku
o wypis.

–    W przypadku nie uregulowania odstępnego na zawodnika nałożona zostanie karencja sportowa wg wytycznych poniżej w tabeli.

–    Zmiana barw klubowych jest możliwa na zakończenie sezonu tanecznego. Wniosek o zmianę barw klubowych powinien być złożony w terminie 1 – 30 czerwca. W innym przypadku opłata odstępna wzrasta dwukrotnie.

–    Zmiana barw klubowych powinna być potwierdzona pisemnym dokumentem, zwalniającym tancerza z klubu.

–    Członek zwyczajny (klub szkoła tańca) zwalniający zawodnika ma obowiązek w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania opłaty odstępnej, odprowadzić opłatę transferową do PZTF. Jeżeli nie odprowadzi tej opłaty po upływie trzech dni kwota ta wynosi 100% transferu.

–    Zawodnik nie może zmienić barw klubowych w okresie zawieszenia w prawach zawodnika ( karencje wewnątrzklubowe).

–    Członek zwyczajny (klub, szkoła tańca) nie może dyscyplinarnie ( karencja sportowa) ukarać zawodnika, po złożeniu wniosku o zmianę barw klubowych. ( nie zawieszamy za fakt odejścia z klubu, lecz za np. złamanie regulaminu klubu, PZTF lub nie otrzymanie zapłaty za zawodnika w przypadku porozumienia między klubami).

 

 

 

Nasi Tancerze to – zespoły zaawansowane (uczestnicy MŚ, ME, PE, KM IDO, finaliści dużych festiwali).

 

 

TOP